Maria / Natural Goods Company

KOSMETIIKAN KEMIKAALIT JA YMPÄRISTÖVAIKUTUS – Maria Varon

3.3.2016,
Maria / Natural Goods Company

Tietoisuus luonnonkosmetiikasta on kasvanut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana myös Suomessa ja kuluttajien lisäksi kosmetiikka-alan ammattilaiset ovat entistä kiinnostuneempia luonnonkosmetiikan mahdollisuuksista ammattikäytössä.

Itse olen työskennellyt yli kymmenen vuotta kosmetiikan parissa sekä jälleenmyynnissä, että maahantuojan palveluksessa ja voin ilokseni todeta, että luonnonkosmetiikan tuotekehityksessä on otettu merkittäviä harppauksia viime vuosina. Tuote- ja raaka-ainevalmistajat ovat panostaneet siihen, että luonnonkosmetiikka pystyy tänä päivänä tarjoamaan korvaavan vaihtoehdon tavanomaiselle, synteettisiä raaka-aineita suosivalle kosmetiikalle kaikissa tuoteryhmissä.

Luonnonkosmetiikka ei enää todellakaan ole vain pienen marginaaliryhmän arvovalinta, vaan ekologisempi ja usein myös terveellisempi vaihtoehto pitkäaikaisessa käytössä kenelle tahansa.

 

Luonnonkaunis-messujen paneelissa kosmetiikan turvallisuus

Viime viikonloppuna järjestetyt Luonnonkaunis-messut juhlistivat Pro Luonnonkosmetiikka Ry:n kymmenvuotista taivalta. Messuilijoita hemmoteltiin mahtavien tuotetarjousten lisäksi kattavalla luennoitsijakaartilla ja mm. paneelikeskustelulla kosmetiikan kemikaaleista. Haluaisinkin hieman syventyä paneelikeskusteluun kosmetiikan kemikaaleista. Mukana keskustelemassa olivat europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, CosmEthics aplikaation kehittäjä Katariina Rantanen sekä sisäilma-asiantuntija ja bloggaaja Maria Nordin. Keskustelun vetäjänä toimi Noora Shingler, toimittaja ja bloggaaja. Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta, joka valvoo kosmetiikka-asetusten noudattamista suomessa, ei päässyt kukaan paikalle.

Keskustelussa ruodittiin viimeaikaisia uutisia kyseenalaisista kemikaaleista, joita CosmEthics-aplikaation avulla on paljastettu. Näitä ovat säilöntäaineena käytetyt isobutylparaben ja PHMB. Täältä voi käydä lukemassa Teknokemian yhdistyksen vastineen PHMB:n osalta. Nimensä mukaan Teknokemian yhdistys on kemian teollisuuden etujärjestö. En takerru nyt näihin kyseisiin ainesosiin sen enempää tässä kirjoituksessa.

Kosmetiikan kemikaalit kertyvät kroppaan

Yleisellä tasolla ongelmana kuitenkin kosmetiikan osalta on se, että kosmetiikan kemikaalit saattavat kertyä luultua enemmän elimistöön ja ihoon. Joko suoran käytön seurauksena tai välillisesti veden ja ruoan kautta. Myös ympäristövaikutukset tulisi huomioida, sillä vedenpuhdistuslaitos puhdistaa lähinnä typen ja fosforin jätevedestämme mutta orgaaniset yhdisteet valuvat vesistöihin, eikä kemikaalien hajoamistuotteiden vaikutuksista ekosysteemissä ole vielä tarkkaa tietoa.

On totta, että kemikaaleja tulee paljon massiivisemmalla volyymillä muilta teollisuudenaloilta, mutta toisaalta kosmetiikan kemikaalikuormaan meillä on todella hyvät mahdollisuudet vaikuttaa lainsäädännöllä ja omilla valinnoillamme. Kosmetiikkaan suhtaudutaan usein lainsäätäjän osalta hyvin väheksyvästi, mutta mielestäni on kuitenkin kummallista, että seurattuani keskustelua aktiivisesti jo viimeiset kymmenen vuotta, yhä edelleen puhutaan täsmälleen samoista kyseenalaisista aineryhmistä (kemialliset UV-suoja-aineet, säilöntäaineet, hiusvärit, CMR-luokituksen saaneet aineet ja mikromuovit nyt muutaman mainitakseni).

Tietyille aineille on EU:n kemikaaliasetuksessa CMR-luokitus (carcinogen, mutagen and/or reproductive toxicant), mutta eri lainsäädäntöalueet käsittelevät näitä aineita eri tavoin. Koska virallisesti ajatellaan, että kosmetiikka vain käy ihon pinnalla, eikä imeydy verenkiertoon saakka, koetaan, että osaa CMR aineista on turvallista käyttää kosmetiikan raaka-aineena.

 

Valvonnan haastavuus ja byrokratian hitaus

Ympäristönäkökulmaa tai eri aineiden yhteisvaikutuksia ei edes huomioida kosmetiikka-asetuksessa. Keskustelussa nostettiin esiin erityisesti hormonihäiritsijät, jotka aiheuttavat pysyviä haittoja elimistön hormonimekanismiin ja vaikutukset voidaan havaita vielä seuraavissa sukupolvissa. Sirpa Pietikäinen toi lisäksi esiin lainsäädännön täytäntöönpanon vaikeuden. Poliitikot ovat koko ajan uuden tutkimustiedon ja kemianteollisuuden ristipaineessa.

Ongelmana on myös uusien kemikaalien jatkuva tulva ja pitkäaikaisvaikutusten tutkiminen. EU:lla ei ole riittävästi resursseja tehdä puolueettomia tutkimuksia kaikista markkinoille tulevista aineista. Mikäli jokin kemikaali päätetäänkin kieltää, lain voimaantulo käytännössä kestää noin yhdeksän vuotta. Pietikäinen myös ihmetteli Suomen viranomaisten löyhää suhtautumista mm. hormonihäiritsijöitä kohtaan ja kertoi, että esim. Tanska ja Ruotsi ovat ottaneet paljon tiukemman linjan myös kosmetiikankemikaalien osalta, kuin Suomi.

Valvonnan resurssien puute Suomen tullissa mahdollistaa myös kiellettyjen aineiden markkinoille pääsyn helposti. Rajalla testataan pistokokein vain 0,03 % tuotteista! Väärinkäytöksistä ei myöskään anneta riittävästi sanktioita. Koska Suomessa tilanne on, mikä on, Pietikäinen toivoi suomalaisilta kansalaisaktiivisuutta poliitikkojen tueksi. Viimekädessä Euroopan komissio valvoo kemikaaleja ja säätää uusia asetuksia haittojen minimoimiseksi. Tiedän, että osa kosmetiikan ammattilaisista ei pidä tiettyjen bloggaajien tyylistä demonisoida yksittäisiä aineita, joista sitten syntyy haloo kuluttajien keskuudessa.

CosmEthics -applikaatio kuluttajan apuna

Muutoinkin suomalaista keskustelutapaa leimaa aiheessa kuin aiheessa syyttelevä ote. Jos nyt kuitenkin realistisesti mietitään asioiden kehitystä kosmetiikan osalta ja huomioidaan lainsäätäjän haasteet, en ihmettele yhtään, että kuluttajat epäilevät kaikkea ja etsivät tietoa ympäri internettiä erilaisista blogeista tai muista lähteistä.

Toivoisinkin kosmetiikan ammattilaisilta ja kemian asiantuntijoilta ympäri Suomen tiedonjanoista asennetta ja vaikka sitten sitä paljon puhuttua talkoohenkeä, keskustelun viemisessä eteenpäin. Uusia tutkimuksia tehdään koko ajan ja olisi toki hienoa, jos jo omat lapsemme voisivat hyötyä niistä. Ainakin Sirpa Pietikäisen mukaan voimme omalla toiminnallamme jouduttaa asioiden etenemistä ja tietenkin ottaa vastuun omista valinnoistamme. CosmEthics-aplikaatio puolestaan voi auttaa valintojen tekemisessä.

Kommentointi suljettu

Back to top

You are about to remove a gift product. If you continue, it will not be added to your cart again.