Hiilineutraalit tuotteet

Valitsemalla hiilineutraalin tuotteen autat ihmiskuntaa ponnistelemaan maapallon lämpenemistä ja ympäristökatastrofeja vastaan. Yritetään yhdessä taittaa päästöjen kasvua ja ehkäistä ilmastonmuutoksen karkaamista hallitsemattomaksi.

Hyvät vaikutukset

Hiilineutraalius tarkoittaa hiilidioksidipäästöjen (CO₂) minimoimista tai tasapainottamista siten, että päästöt olisivat mahdollisimman lähellä nollaa.

Hiilineutraalius tuotteen valmistus- ja tuotantoprosessissa tarkoittaa yksinkertaistettuna sen ilmastoneutraaliutta siten, ettei hyödykkeen valmistaminen aiheuta päästöjen kautta ilmaston lämpenemistä.

Myös kosmetiikan valmistamisessa hiilineutraaliutta voidaan tavoitella erilaisin keinoin. Päästölaskennassa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi

  • tuotannon vaatima energia ja sen lähteet
  • kuljetusketjujen pituus
  • valittujen yhteistyökumppaneiden päästöjen kompensointi
  • raaka-aineiden viljelytavat ja kuljetusmatkat
  • lopputuotteen pakkausmateriaalit
  • pakkausmateriaalien kuljetusmatkat ja kierrättämismahdollisuusdet.

Jos kokonaan hiilineutraali valmistaminen ei ole mahdollista, valmistajat saattavat hyvittää päästöjä erilaisiin rahastoihin, kuten Carbon Fund.

Hiilineutraalit tuotemerkkimme

Kosmetiikka voi olla jopa hiilinegatiivista

Viisi tuotemerkkiämme on kokonaan hiilineutraaleita.

Dorsetin ekotehtaalta tulevat Neal’s Yard Remedies -tuotteet ovat jopa hiilinegatiivisia. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotteiden valmistuksessa syntyvät päästöt hyvitetään yli nollarajan. Neal’s Yard Remediesin toiminta siis sitoo enemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin aiheuttaa niitä.

Keinoina ovat uusiutuvien energianlähteiden käyttäminen, puiden istuttaminen, pölyttäjähyönteisten käyttäminen sekä panostaminen ekologiisiin ja eettisiin ratkaisuihin muun muassa raaka-aineissa, niiden viljelyssä, keräämisessä ja työoloissa.

Yhdysvaltalainen Alima Pure on hyvittänyt mineraalimeikkiensä tuotannon aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt jo yli 12 vuoden ajan. He käyttävät myös kokonaan uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua energiaa.

Tehokkaista, probioottisista ihonhoitotuotteistaan tunnettu Esse pyrkii jatkuvasti vähentämään tuotantonsa hiilidioksidipäästöjä ja hyvittää loppuosan. Essen perustajan Trevor Steyn intohimona on kestävä elämäntapa ja Afrikan biodiversiteetin säilyttäminen.

Uusi kotimainen, Vantaalla valmistettu Taika-sarja on hiilineutraali. Sarja on edullista arkikosmetiikkaa koko perheen käyttöön. Tuotannon keskeisimmät päästöt hyvitetään kaksinkertaisina, kuten esimerkiksi valmistuksen ja kuljetuksen päästöt.

Luonnonkosmetiikan pioneeri yli 30 vuoden ajalta, saksalainen Lavera kompensoi myös päästönsä. Hiilineutraaliuden lisäksi he ovat mukana suojeluprojekteissa. Metsänsuojeluhanke Perussa tukee parapähkinöiden kestävää viljelyä.

Back to top

You are about to remove a gift product. If you continue, it will not be added to your cart again.